Kojenerasyon Tesisi Kurulumu

//Kojenerasyon Tesisi Kurulumu

Kojenerasyon Tesisi Kurulumu

Kojenerasyon Tesisi Kurmak

1–Kojenerasyon tesisi doğalgazı kazanda   yakarak elde edilen sıcak su buharı ile çevrilen türbin ile elektrik üretmek ve kazana dönen su buharı+sıcak sudan ise ısıtma yapmak amacıyla yaralanabilmeyi mümkün kılar.

2–Bilinen güç üretim sistemlerinin verimi yaklaşık olarak % 35 civarındadır. Sisteme verilen enerjinin  % 65 kadarı atık ısı olarak sistemden dışarıya atılmaktadır.

3–Atık ısının, sanayide, ticarette, ev ısıtması ve soğutmasında kullanılmasıyla ısıl verim % 55’e kadar çıkarılabilir.

4–Gaz türbinli kojenerasyon sisteminde, atık ısının kullanımıyla kojenerasyon santralının ısıl verimliliği % 90 civarına çıkabilir.

5–Kojenerasyon santralında üretilen elektrik enerjisi yerel olarak kullanılmakta olup ,iletim ve dağıtım kayıpları yoktur.

6–Dolayısıyla bilinen elektrik santralleriyle karşılaştırıldığında, % 15–40 arasında değişen tasarruflar sağlamaktadır.

7–Kimya tesislerinde, rafinerilerde, kağıt sanayinde, gıda sanayinde, eğitim kurumlarında, hastanelerde, büyük yerleşim merkezlerinde, sitelerde, alışveriş merkezlerinde, v.s.) yani elektrik ve ısının birlikte İhtiyaç duyulduğu yerlerde kojenerasyon sistemleri tercih edilebilmektedir.

7–Bugün Amerika’da üniversitelerde bu sistemlerle üretilen elektrik ve ısı gücü yaklaşık olarak 600 MW mertebesindedir.Kısaca kampus elektrik ve ısı ihtiyaçlarının çözümünde kojenarsayon sistemleri tercih edilmektedir.

7—Kojenersayon Santralı Seçimi:

7.1–Sağlıklı bir kojenarasyon santral seçimi için mümkünse yıllık, yoksa aylık ya da haftalık elektrik tüketim değerlerinin tespiti yapılmalı, bunlar grafiklere dökülmelidir.

7.2–İlk olarak yıllık ortalama elektrik tüketimine göre atıl kapasite yaratmayacak şekilde ve bu tüketimin biraz altında kalacak bir kapasite seçilir.

7.3—Bu anlamda birinci amaç elektrik tüketimine yönelik kapasite belirleme olmalıdır.Santralin elektrik kapasitesi belirlendikten sonra ısı tüketim verilerine bakılır.

8–Kojenerasyon sistemlerinin bir başka önemli özelliği de üretilen yararlı ısının kalitesidir.

9–Gaz türbini kullanılması halinde gaz türbininden çıkan egzoz gazları ısının doğrudan kullanımı şeklinde de değerlendirilebilir.

10–Örneğin çimento endüstrisindeki, seramik fabrikalarındaki kurutma prosesleri gibi sanayi tesislerinde kojenarsyon tesisi kullanılması halinde , Kojenerasyon tesislerinin toplam veriminin genellikle % 90 ve üzerine çıktığı bilinmektedir.