Hizmetlerimiz2018-10-10T12:54:51+03:00

Doğalgaz Tesisatı

Sanayi Doğalgaz Tesisatı

Doğalgaz sektöründe, igdaş yetkili doğalgaz firmalarının yaptığı iki çeşit tesisat vardır. Bunlardan birincisi kolon tesisatı ; Apartmanınızın kapısına kadar, yolların altından borularla getirmiş olduğu gazı, daire kapılarına getirir.

Havalandırma Sistemleri

Havalandırma, kapalı bir alana doğal ya da mekanik yolla temiz hava akımı sağlanması. İçeri temiz hava girerken, buna eşdeğer hacimde, zararlı gazlarla, kokularla, tozlar­la kirlenmiş ve ısınmış hava dışarı atılır.

Merkezi Isıtma Sistemleri

Isıtma sistemleri, kullanım mekanlarının istenen sıcaklıkta tutulabilmesi için iç ortamdan dış ortama (çevreye) olan ısı kaybının karşılanması prensibi ile çalışan sistemlerdir.

Aluminyum Pota Doğalgaz Tesisatı

Aluminyum Potaları Doğalgaz Dönüşümü için esaslar kanunlarda belirtilmiştir. Aluminyum potarı doğalgaz dönüşümü hizmetleri şirketimiz tarafından en kaliteli malzemeler ve deneyimli uzman ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bireysel Isıtma Sistemleri

Kullanım mekanlarının istenen sıcaklıkta tutulabilmesi için iç ortamdan dış ortama (çevreye) olan ısı kaybının karşılanması prensibi ile çalışan sistemlerdir. Merkezi ve lokal (bölgesel) olarak iki ana başlıkta toplanabilir.

Boya Fırını Tesisatı

Toz boya fırını, kabinde ürün üzerine uygulanan elektrostatik toz boyanın uygun sıcaklıkta fırınlanarak kürlenmesini sağlayan ve genellikle 200ºC sıcaklıkta ve civarında kullanılan sistemlerdir.

Sanayi Doğalgaz Tesisatı

Sanayi Doğalgaz Tesisatı

Endüstriyel tesislerde buhar, gaz, hava ve yağ gibi her türlü akışkanın bir kaynaktan alınıp kullanım noktasına taşınması için gerekli olan her türlü boru ve sistem ekipmanlarının projelerinin yapımı ve uygulama işleri Firmamızın konularındandır.

Soğutma Sistemleri

Soğutma, bir maddenin veya ortamın sıcaklığını, onu çevreleyen ortamın sıcaklığının altına indirmek ve orada muhafaza etmek üzere ısısının alınması işlemine denir.

Yangın Sistemleri

Yangından korunma sistemleri ; olası yangın anında insan sağlığına ve eşyalara zarar gelmeden yangını söndürmek amacıyla yapılan tesisat ve sistemlerdir.

Radyant Isıtma Sistemleri

Yüksek tavanlı, kapalı, açık ve yarı açık mahallerin konvansiyonel sistemler ile ısıtılması oldukça güçtür. Yatırım maliyeti ve tüketimlerin son derece fazla olduğu bu tip uygulamalarda, Radyant Isıtma Sistemleri ön plana çıkmaktadır.

Kojenerasyon Tesisi Kurulumu

1–Kojenerasyon tesisi doğalgazı kazanda   yakarak elde edilen sıcak su buharı ile çevrilen türbin ile elektrik üretmek ve kazana dönen su buharı+sıcak sudan ise ısıtma yapmak amacıyla yaralanabilmeyi mümkün kılar.

2–Bilinen güç üretim sistemlerinin verimi yaklaşık olarak % 35 civarındadır. Sisteme verilen enerjinin  % 65 kadarı atık ısı olarak sistemden dışarıya atılmaktadır.

Kara Fırın Doğalgaz Tesisatı

Karafırın Doğalgaz Dönüşümü için esaslar kanunlarda belirtilmiştir. Yalnızda kara fırın için değil taş fırın doğalgaz dönüşüm ve pide fırını doğalgaz dönüşümü hizmetleri şirketimiz tarafından en kaliteli malzemeler ve deneyimli uzman ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir